w latach 2005-2008 członek Rady Nadzorczej w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"Jedność" w Bydgoszczy (blisko 6000 spółdzielców). Praca w Komisji Rewizyjnej

w latach 1999-2001 wiceprezes Towarzystwa Profilaktyki Społecznej w Bydgoszczy,
organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży.
Artykuły i wywiady
Przykładowe listy i referencje